Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

«Υποχρεωτικές οι επενδύσεις σε ομόλογα του Δημοσίου»


Απορρίπτει η Τράπεζα της Ελλάδος τις επικρίσεις για τα αποθεματικά των Ταμείων

Στην διευκρίνιση ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι υποχρεωμένη από τον νόμο να επενδύει το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου αποκλειστικά σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου προχώρησε η Διοίκηση της.Με αφορμή τις καταγγελίες επιμελητηριακών και άλλων φορέων οι οποίοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι τα αποθεματικά που διατηρούσαν στην Τράπεζα της Ελλάδος (Κοινό Κεφάλαιο) μετατράπηκαν σε ομολογά που πλέον «κουρεύονται» στο πλαίσιο του PSI, το ίδρυμα χαρακτήρισε εσφαλμένες τις τοποθετήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων, επισημαίνονται ότι οι υποχρεώσεις της τραπέζης προκύπτουν από τον Ν. 2469/1997.

«Η διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου από την Τράπεζα της Ελλάδος δεν διενεργείται ελεύθερα, αλλά αυστηρά εντός του πλαισίου που θέτει ο νόμος. Σύμφωνα με τους κανόνες της διάταξης αυτής, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι υποχρεωμένη να επενδύει το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου αποκλειστικά σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και μάλιστα άμεσα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Τέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει πως όποτε ζητηθεί, κάθε πρόσφορη ενημέρωση, τόσο προς τους συμμετέχοντες στο Κοινό Κεφάλαιο φορείς, όσο και προς τους ασκούντες εποπτεία. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου