Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Τέρμα οι κόκκινες οι πράσινες και οι μπλε, μόνο εθνικές γραμμές διαπραγμάτευσης